image

Popis projektu

Realizace multimediálního Památníku československého exilu. Bude se jednat o projekční stěnu z umělého pískovce o rozměrech 15 x 7 m, umístěného v blízkosti radnice Prahy 12 v Modřanech. Prezentace portrétů exilových osobností, ukázky z jejich děl a údaje o jejich osudech.Získávání uměleckých děl, shromažďování podkladů,řešení autorských práv pro prezentaci ve veřejném prostoru, komunikace s umělci, popřípadě s dědici práv.
Jedná se o dlouhodobý dramaturgický a realizační záměr,který má za cíl vytvořit vyčerpávající databázi o umělcích a jejich dílech a také o místech, kde tato díla vznikla firma Google hodlá tento projekt nejmodernějšími technologiemi podpořit a umožnit tak dynamickou formu přenosu obrazu.
Projekt podpoří celá řada umělců a institucí například filmaři Ivan Passer a Bernard Šafařík, nakladatelství a videotéka Dialog z Frankfurtu n/M atd.
Podporu také vyjádřil Výbor pro zahraniční Čechy při Senátu Parlamentu České Republiky.

Předpokládaný přínos :
Vytvoření ( a průběžná aktualizace, či upřesnění ) digitální databáze - archivu uměleckých děl vyrobených Čechoslováky v exilu. Jedná se o filmy a hudební nahrávky, které budou převedeny z analogových, filmových a magnetických pásů na digitální nosiče vytvořených v exilu. Tuto databázi bude možno odbavovat ve vstupní hale radnice Prahy 12, která se v příštím roce má přestěhovat na Třídu československého exilu v Modřanech. Představitelé radnice vítají záměr vytvořit tento multimediální památník. Volbou multimediálního zpracování usnadníme přístup k databázi mladé nastupující generaci, která přestává chápat pojem exilu.

"Domov mám tam, kde si mohu pověsit klobouk", prohlásil v New Yorku spoluautor nesmrtelné písně Klobouk ve křoví pan Jiří Voskovec. A právě onen modrý klobouk je hlavním symbolem Památníku československého exilu, budovaného v Praze – Modřanech symbolicky na křižovatce Třídy generála Šišky (válečného pilota) a Třídy Československého exilu.Nově rekonstruovaná modřanská radnice skýtá navíc ve svých třech podlažích dostatek prostoru nejen pro rozměrný, plasticky ztvárněný soupis jmen významných exulantů ve vestibulu a na chodbách, ale též projekční místnosti pro školní výpravy či zahraniční turisty, zajímající se o naši historii.Trojí důvod k emigraci v průběhu pouhých padesáti let minulého století: nacistická okupace v březnu 1939, únorový převrat v roce 1948, sovětská okupace v srpnu 1968. Tři vlny hromadných odchodů významných osobností národů Československa.Třípatrová budova radnice
skvěle rámuje prostor pro stejně vysokou instalaci (mimochodem jde o nejvyšší sochu v Praze od dob stržení Stalinova pomníku, navíc Modřany jsou územně největší částí hlavního města). Památník československého exilu bude zároveň sloužit jako projekční plocha pro různé doprovodné akce jako např. koncerty při výročích skladatelů Jaroslava Ježka či Bohuslava Martinů. Rada městské části Modřany tento projekt schválila jednomyslně včetně souvisejících stavebních povolení. Senát ČR se rozhodl nad ním převzít záštitu. Zamýšlené zařízení bude pochopitelně napájeno ekologicky – pomocí solárních panelů. Veškerý interní obsah bude neustále aktualizován ve spolupráci přímo s internetovou encyklopedií Google. Pomocí internetových technologií bude mít veřejnost příležitost sledovat aktuální dění na význačných místech spojených s československými exulanty, jakož i zůčastnit se interaktivně
rozhovorů a přednášek.

01 02 03 04 05 06 07
Media Archiv