image

 

 

Realizace multimediálního Památníku československého exilu. Bude se jednat o projekční stěnu o rozměrech 15 x 7 m,   tvořenou nepřetržitě stékající vodou po monumentu, umístěném v blízkosti radnice Prahy 12 v Modřanech a umožňující prezentace portrétů exilových osobností, ukázky z jejich děl a údaje o jejich osudech.

 

Jak výstižně napsal Jiří Peňas v Lidových novinách:

pamatnik

„…plátno“ bude na svém líci vybaveno reliéfem „Voskovcova“ klobouku, pod kterým bude prázdné místo na obličej, do nějž budou z projektorů promítány tváře stovek, ba tisíců československých exulantů z let 1938 až 1989. Tato tvář s kloboukem – i ženy budou mít klobouk – bude oděna v plášť, který bude tvořit věčně stékající voda, jež dodá vyprahlému modřanskému údolí svěžest a tvářím melancholii, jež je s exilem spjatá. Zvláště v noci, kdy by měl být památník nasvícen „ježkovskou modří“, bude lyrický efekt zaručen. Z druhé strany „projekčního plátna“ by pak mohly být promítány filmy a dokumenty spojené s tématem: za půlstoletí nesvobody jich vzniklo obrovské množství, že jeden památník pomalu stačit nebude. Celý oživený prostor by pak sloužil jako místo pro koncerty, setkávání, zevlování a podobné důležité a příjemné věci, které místo činí obyvatelným.“

Jedná se o dlouhodobý dramaturgický a realizační záměr, který má za cíl vytvořit vyčerpávající databázi o umělcích a jejich dílech a také o místech, kde tato díla vznikla firma Google hodlá tento projekt nejmodernějšími technologiemi podpořit a umožnit tak dynamickou formu přenosu obrazu.
Projekt podpoří celá řada umělců a institucí například filmaři Ivan Passer a Bernard Šafařík, nakladatelství a videotéka Dialog z Frankfurtu n/M atd.

Podporu také vyjádřil Výbor pro zahraniční Čechy při Senátu Parlamentu České Republiky.

Použitý fotokatalytický beton s unikátními čisticími vlastnostmi* přispívá ke zlepšení životního prostředí kolem radnice tvorbou kyslíku a ochlazováním prostoru, jinak vystavenému letnímu žáru.

Předpokládaný přínos :
Vytvoření ( a průběžná aktualizace, či upřesnění ) digitální databáze - archivu uměleckých děl vyrobených Čechoslováky v exilu. Jedná se o filmy a hudební nahrávky, které budou převedeny z analogových, filmových a magnetických pásů na digitální nosiče vytvořených v exilu. Tuto databázi bude možno odbavovat ve vstupní hale radnice Prahy 12, která se v příštím roce má přestěhovat na Třídu československého exilu v Modřanech. Volbou multimediálního zpracování usnadníme přístup k databázi mladé nastupující generaci, která přestává chápat pojem exilu.

 Zkvalitnění životního prostředí a zviditelnění nové technologie, popularizace ekologického přístupu.

Symbol úcty a respektu - klobouk je důležitým prvkem Památníku československého exilu, budovaného v Praze – Modřanech symbolicky na křižovatce Třídy generála Šišky (válečného pilota) a Třídy Československého exilu.Nově rekonstruovaná modřanská radnice skýtá navíc ve svých třech podlažích dostatek prostoru nejen pro rozměrný, plasticky ztvárněný soupis jmen významných exulantů ve vestibulu a na chodbách, ale též projekční místnosti pro školní výpravy či zahraniční turisty, zajímající se o naši historii.Trojí důvod k emigraci v průběhu pouhých padesáti let minulého století: nacistická okupace v březnu 1939, únorový převrat v roce 1948, sovětská okupace v srpnu 1968. Tři vlny hromadných odchodů významných osobností národů Československa.

Třípatrová budova radnice skvěle rámuje prostor pro stejně vysokou instalaci (mimochodem jde o nejvyšší sochu v Praze od dob stržení Stalinova pomníku, navíc Modřany jsou územně největší částí hlavního města). Památník československého exilu bude zároveň sloužit jako projekční plocha pro různé doprovodné akce jako např. koncerty při výročích skladatelů Jaroslava Ježka či Bohuslava Martinů. Rada městské části Modřany tento projekt schválila jednomyslně včetně souvisejících stavebních povolení. Senát ČR se rozhodl nad ním převzít záštitu. Zamýšlené zařízení bude pochopitelně napájeno ekologicky – pomocí solárních panelů. Veškerý interní obsah bude neustále aktualizován ve spolupráci přímo s internetovou encyklopedií Google. Pomocí internetových technologií bude mít veřejnost příležitost sledovat aktuální dění na význačných místech spojených s československými exulanty, jakož i zůčastnit se interaktivně
rozhovorů a přednášek.

 


*) Fotokatalýza : proces, který v betonu za pomoci oxidu titaničitého a slunečního svitu vyvolává rozklad dioxinů, smogu, oxidů síry, oxidů dusíku a kysličníku uhelnatého a tak vznikají běžné jednoduché sloučeniny a KYSLÍK.

Media Archiv